Získejte slevu 5 %!
Zaregistrujte se do našeho newsletteru a získejte slevu 5 % na první objednávku.

Vrácení zboží při výměně zdarma!

Objednávky odesíláme do 24 h!

HOTLINE +420 601 001 266

Pravidla soutěží na sociálních sítích

Obecná ustanovení

 1. Pořadatelem a vyhlašovatelem soutěže je společnost Petit Lulu s.r.o., se sídlem Ladova 199/20, 466 05, Jablonec nad Nisou, IČ 03659054 (dále jen “společnost Petit Lulu).
 2. Soutěž není žádným způsobem pořádána, sponzorována, podporována, vyhodnocována ani jinak spravována sociální sítí Facebook nebo Instagram, ani jejími provozovateli. Provozovatelům sociálních sítí Facebook nebo Instagram nevznikají ve spojení soutěží žádná práva ani povinnosti, ani vůči jejím účastníkům.
 3. Soutěž probíhá na jedné z výše uvedených sociálních sítí.
 4. Soutěž nepodléhá zákonu č.186/2016 Sb., o hazardních hrách.
 5. Soutěž je vždy zveřejněna na dané sociální síti, kde se bude soutěž odehrávat, tedy Facebook nebo Instagram, prostřednictvím příspěvku.

Soutěžící

 1. Účastníkem soutěže může být osoba ve věku od 18 let a seznámila se s těmito zveřejněnými pravidly soutěže a zcela je splní.
 2. Soutěžící jsou zároveň povinni dodržovat veškerá pravidla používání sociální sítě Facebook nebo Instagram.
 3. Soutěže se nesmí zúčastnit zaměstnanci společnosti Petit Lulu s.r.o. a osob majetkově a organizačně propojených se společností Petit Lulu s.r.o. a osoby blízké těmto zaměstnancům.
 4. Soutěžící se soutěže zúčastní přidáním, respektive zveřejněním vlastního specifického příspěvku v souladu se zadáním specifikovaným v příspěvku se zveřejněním soutěže.
 5. Soutěžní komentář, respektive soutěžní fotografie, pokud je součástí soutěže, nesmí být v rozporu s obecně závaznými předpisy, obsahovat jakákoli nevhodná vyjádření, která by byla v rozporu s dobrými mravy, s obecně přijímanými pravidly slušnosti a mravnosti nebo která by snižovala lidskou důstojnost, obsahovat prvky pornografie, násilí, pohoršující nebo jinak nevhodný obsah, hanobit národ, rasu, etnickou, nebo jinou skupinu osob, podněcovat nebo schvalovat trestnou činnost, nebo navádět k nemravnému jednání, obsahovat prvky nebo části, ke kterým uplatňují práva třetí osoby, zejména práva autorská nebo práva související s právem autorským, práva k průmyslovému vlastnictví jako např. ochranné známky nebo označení původu a jiná práva k duševnímu vlastnictví. Dále nesmí obsahovat skrytou reklamu a jakýmkoli způsobem poškozovat dobré jméno osob majetkově a organizačně propojených se společností Petit Lulu s.r.o.
 6. Uveřejněním soutěžního komentáře na sociální síti uděluje soutěžící společnosti Petit Lulu s.r.o. souhlas k zařazení soutěžního komentáře, respektive jeho obsahu, do soutěže a k jeho zveřejnění. Dále uděluje společnosti Petit Lulu s.r.o. souhlas k využití soutěžního komentáře pro ostatní účely pořádané soutěže, zejména kontaktování výherce, a v případě, že soutěžní komentář nebo jeho dílčí části (například soutěžní fotografie) naplní znaky autorského díla, případně jiného předmětu ochrany, ve smyslu zákona č.121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským, poskytuje soutěžící společnosti Petit Lulu s.r.o. k takovému předmětu ochrany oprávnění k výkonu práva užití (licenci) všemi způsoby dle ustanovení § 12 daného zákona. Licence je poskytována jako nevýhradní, bez množstevního, časového, či jiného omezení a pro území celého světa.

Výherci a výhry

 1. Ze soutěžících budou určení jeden, nebo více výherců, a to podle specifikace v příspěvku se zveřejněním soutěže.
 2. V termínu podle specifikace v příspěvku se zveřejněním soutěže bude ze soutěžních komentářů, respektive adekvátních a správných reakcí na zadání v příspěvku se zveřejněním soutěže, vylosován či jinak dle specifikace soutěže určen výherce, či více výherců.
 3. Výherci budou společností Petit Lulu s.r.o. kontaktování prostřednictvím soukromé zprávy na dané sociální síti, a to za účelem informování je o výhře a domluvení způsobu předání výhry. K tomuto způsobu informování dávají svojí účastí v soutěží soutěžící společnosti Petit Lulu s.r.o. souhlas.
 4. Vyhlášení výsledků současně probíhá na sociální síti u daného příspěvku, případně nového příspěvku se soutěží spjatého.
 5. V případě, že se společnosti Petit Lulu s.r.o. nepodaří s výhercem zkontaktovat a následně se s ním domluvit na způsobu předání výhry do pěti pracovních dnů ode dne vyhlášení výsledků, nárok výherce na výhru zanikne.
 6. Každý výherce získá od společnosti Petit Lulu s.r.o. nepeněžní výhru v podobě a ceně podle specifikace v soutěžním příspěvku.
 7. Na poskytnutí výhry není právní nárok. Výhru není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích. Výherce nemá nárok na náhradu nákladů spojených s účastí  v soutěží nebo na jakákoli jiná plnění ze strany společnosti Petit Lulu s.r.o.

Závěrečná ustanovení

 1. Společnost Petit Lulu s.r.o. má právo rozhodnout o pokračování soutěže nebo soutěž i bez uvedení důvodu předčasně ukončit.
 2. Společnost Petit Lulu s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoliv změnit tato pravidla. Nové znění pravidel bude účinné od okamžiku jejich zveřejnění.
 3. Společnost Petit Lulu s.r.o. je oprávněna vyřadit ze soutěže, i bez předchozího upozornění, soutěžícího, který poruší tato pravidla a další podmínky specifikované ve zveřejnění soutěže, obecně závazné právní předpisy či pravidla používání té které sociální sítě.
 4. Osobní údaje poskytnuté soutěžícím budou společností Petit Lulu s.r.o. zpracovány pro účely účasti v soutěži, předání výhry či za jiným účelem spojeným se soutěží.
 5. Soutěžící účastí v soutěži vyslovuje souhlas s těmito pravidly a zavazuje se k jejich dodržování.
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení