Získejte slevu 5 %!
Zaregistrujte se do našeho newsletteru a získejte slevu 5 % na první objednávku.

Vrácení zboží při výměně zdarma!

Objednávky odesíláme do 24 h!

HOTLINE +420 601 001 266

Obchodní podmínky

Provozovatel: Petit Lulu s.r.o., se sídlem Ladova 199/20, 466 05 Jablonec nad Nisou,
IČ: 03659054, pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.wamu.cz

1. Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) e-shopu www.wamu.cz, provozovaného společností Petit Lulu s.r.o., IČ: 03659054, se sídlem Ladova 199/20, 466 05 Jablonec nad Nisou, zápis v obchodním rejstříku spisová značka C35058 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem (dále jen „prodávající“), upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.wamu.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
 2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.wamu.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.
 3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
 5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. K uzavřené kupní smlouvě se však vždy vztahují obchodní podmínky ve znění, které kupující odsouhlasil při zadání objednávky.

2. Uživatelský účet

 1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
 2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.
 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet nevyužívá déle než 3 roky, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
 6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. Uzavření kupní smlouvy

 1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji s uvedením jeho vlastností, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
 2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
 3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
  • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu) a jeho ceně,
  • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží
  • informace o nákladech spojených s dodáním zboží
  • odkaz na znění obchodních podmínek účinných k okamžiku objednávky
  • poučení kupujícího o možnosti odstoupit od smlouvy,
  • (dále společně jen jako „objednávka“).
 4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Kupující je povinen seznámit se před odesláním objednávky s obchodními podmínkami prodávajícího. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „potvrdit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). K potvrzení objednávky prodávající připojí aktuální znění těchto obchodních podmínek a údaj o možnosti řešení případných sporů mezi stranami formou mimosoudního řešení spotřebitelských sporů.
 5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
 6. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
 7. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).
 8. Kupující kliknutím na tlačítko „potvrdit objednávku“ vyjadřuje souhlas s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

4. Cena zboží a platební podmínky

 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
  • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce
  • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího
   Bankovní spojení pro platby v CZK v ČR: 115-4159220257/0100,
   IBAN: CZ0701000001154159220257, BIC kód/SWIFT: KOMBCZPPXXX, Na příkopě 33, 114 07 Praha 1.
  • bezhotovostně prostřednictvím online platební brány uvedené jako platba „Platební kartou“ a „Bankovní převod (GoPay).
 2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 3. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy; v případě že nebude kupní cena v této lhůtě kupujícím zaplacena, kupní smlouva zaniká.
 4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen při úhradě kupní ceny zboží uvést variabilní symbol platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 5. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3 odst.5), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.
 6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
 7. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.
 8. Poštovné a balné v rámci ČR:

  OBJEDNÁVKA VČ.DPH do 499 Kč 500-2499 Kč 2500-2999 Kč nad 3000 Kč
  Zásilkovna (platba předem) 75 Kč 75 Kč 0 Kč 0 Kč
  GLS výdejní místo (platba předem) 65 Kč 65 Kč 0 Kč 0 Kč
  GLS výdejní místo (dobírka) 105 Kč 105 Kč 40 Kč 40 Kč
  Česká pošta – doporučený dopis (platba předem) 65 Kč
  Česká pošta – doporučený dopis (platba na dobírku) 115 Kč
  Kurýr (platba předem) 95 Kč 95 Kč 0 Kč 0 Kč
  Kurýr (platba na dobírku) 145 Kč 145 Kč 50 Kč 50 Kč
  Česká pošta – balík do ruky (platba předem) 130Kč 130 Kč 45 Kč 0 Kč
  Česká pošta – balík do ruky (platba na dobírku) 170Kč 170 Kč 95 Kč 50 Kč
  Osobní odběr 25 Kč 25 Kč 25 Kč 25 Kč

  Zásilky posíláme prostřednictvím České pošty, GLS a zásilkovny.

  Pokud chcete nakupovat v €, přepněte se prosím do angličtiny (upozorňujeme, že ceny v EUR jsou vyšší).
  Doporučeně lze poslat pouze ploché balíčky do 500 Kč.

  Poštovné a balné na Slovensko:

  Kurýr SK (platba předem) 125 Kč 80 Kč 0 Kč
  GLS výdejní místo (platba předem) 65 Kč 65 Kč 0 Kč

5. Odstoupení od kupní smlouvy

 1. Kupující má právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů:
  • a) ode dne převzetí zboží v případě kupní smlouvy s jednorázovým plněním;
  • b) ode dne převzetí poslední dodávky zboží v případě, že bude plnění uskutečněno v několika dodávkách,
  • c) ode dne převzetí první dodávky zboží v případě smlouvy, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží.
  Odstoupení od kupní smlouvy (tedy zboží a vyplněný formulář) musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a to na adresu prodávajícího: Petit Lulu s.r.o., Ladova 199/20,466 05 Jablonec nad Nisou či na adresu elektronické pošty prodávajícího: objednavky@wamu.cz. O právu odstoupit od kupní smlouvy a povinnosti hradit v případě odstoupení náklady doručení zboží prodávajícímu prodávající poučí kupujícího v potvrzení objednávky.
 2. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, od kupní smlouvy na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal, a od kupní smlouvy na dodávku novin, periodik a časopisů.
 3. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5 odst. 2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím odesláno na adresu prodávajícího do 14 pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno úplné, nepoškozené a, je-li to možné, v původním obalu. Náklady na vrácení zboží prodávajícímu nese kupující.
 4. Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží opotřebením, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než je obvyklé s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
 5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5 odst. 1 obchodních podmínek vrátí prodávající kupní cenu zboží a náhradu poštovného ve výši odpovídající jeho nejlevnější variantě kupujícímu nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit kupní cenu kupujícímu v hotovosti v případě osobního vrácení zboží.
 6. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody tím vzniklé.
 7. V případě, že má kupující zájem o výměnu zboží (neodpovídající velikost, nelíbí se mu barva zboží apod.), má právo zboží zaslat na vlastní náklady zpět prodávajícímu spolu s dokladem o jeho koupi a označením náhradního zboží, za které chce zboží vyměnit, na adresu: Petit Lulu s.r.o., U přehrady 3204/61, 466 02 Jablonec nad Nisou, Czech Republic.. Prodávající se zavazuje zboží vyměnit, pokud se ceny původního a náhradního zboží budou shodovat, a náhradní zboží zaslat kupujícímu obratem po úhradě poštovného 90 Kč. Prodávající není povinen přijmout zboží zaslané kupujícím zpět na dobírku.

6. Přeprava a dodání zboží

 1. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši 100 Kč (slovy: sto korun českých) a dále je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.
 3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.
 5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit dodací podmínky prodávajícího.

7. Odpovědnost za vady, záruka

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2167 a násl. občanského zákoníku).
 2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,
  • a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, nebo takové vlastnosti, které prodávající popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží
  • b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
  • c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  • e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 3. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí věci kupujícím, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
  • Prodávající odpovídá za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka).
  • Oprávnění kupujícího uplatnit právo z vadného plnění se nepoužije:
   • a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
   • b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým používáním,
   • c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo
   • d) vyplývá-li to z povahy věci.
 4. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje společně s vyplněným reklamačním formulářem (online formulář ke stažení zde) kupující u prodávajícího na adrese PETIT LULU s.r.o, U přehrady 3204/61, 466 02 Jablonec nad Nisou. Reklamace budou vyřizovány výhradně na mailové adrese reklamace@wamu.cz
 5. Pravidla a postup při uplatňování reklamace pro koncového zákazníka / fyzická osoba:
  • Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
  • Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.
  • Při zaslání reklamace, je kupující povinen přiložit kopii nebo originál prodejního dokladu, dále je povinen popsat předmětnou vadu a přiložit aktuální kontaktní údaje (vč. emailové adresy).

Záruka se nevztahuje:

  • na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,
  • na vady vzniklé nevhodným používáním zboží, vedlo-li k jeho poškození,
  • na vady vzniklé nedodržením pokynů uvedených výrobcem či dodavatelem v dokumentaci ke zboží,
  • na vady vzniklé v důsledku poškození zboží živly (např. povodně) nebo jiným jednáním, které nebylo možné předvídat.
  • Kupující bere na vědomí, že fotografie uvedené u zboží mohou v některých případech zkreslovat velikost či barvu zboží, což nepředstavuje vadu zboží.
  • Kupující bere na vědomí, že zásilky zasílány prodávajícímu na dobírku nebudou převzaty
  • Postup při uplatňování reklamace vč. potřebného formuláře a kontaktní adresy je uveden v informacích e-shopu.
  • Reklamovaný výrobek nesmí být znečištěný, v takovém případě reklamaci prodávající nepřijímá.
  • Reklamované zboží kupující zašle společně s pečlivě vyplněným reklamačním listem odkaz na adresu: PETIT LULU s.r.o, U přehrady 3204/61, 466 02 Jablonec nad Nisou. Reklamace vyřizuje prodávající výhradně na mailové adrese: reklamace@wamu.cz

8. Další práva a povinnosti smluvních stran

 1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
 2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.
 3. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.
 4. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 5. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

9. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

 1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
 3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícímu.
 4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
 5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
 6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.
 8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9. odst.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
  • požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
  • požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
 9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 10. Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.
 11. Zasílání obchodních sdělení formou emailu (newsletter)
  Přihlášením k odběru novinek dáváte souhlas se zasíláním obchodních sdělení na Vaši e-mailovou adresu. Zároveň souhlasíte se zpracováním osobních údajů v rozsahu e-mailové adresy, za účelem rozesílání obchodních sdělení. Přihlášením k odběru novinek berete na vědomí, že můžete kdykoli bezplatně odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů a se zasíláním obchodních sdělení. Odhlásit se z odběru novinek (obchodních sdělení) můžete provést sami a to kliknutím na příslušný odkaz ve spodní části každého informačního emailu nebo nám napište email na: info@wamu.cz s žádostí o vyřazení.
Prohlášení o společnosti Petit Lulu s.r.o. nakládání s osobními údaji
 • Tyto zásady se vztahují na dodržování práva na soukromí z hlediska ochrany osobních údajů a to v souvislosti s těmito webovými stránkami.
 • Osobní údaje jsou zpracovávány způsobem zaručujícím soulad se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Při zpracovávání osobních údajů dbáme na dodržování norem zabezpečení a důvěrnosti.
 • Za obsah a uplatňování ochrany soukromí na dalších webových stránkách, na které na našich stránkách odkazujeme, odpovědnost nepřebíráme. Žádné odkazy na našich stránkách nejsou skryté. Z důvodů statistického hodnocení návštěvnosti našich webových stránek jsou nástroji třetích stran sledovány a uchovávány údaje pro statistické vyhodnocování návštěvnosti. Jedná se o nástroj Google Analytics a nástroj AWstats.
 • Dále upozorňujeme, že z důvodu usnadnění procházení a orientace v těchto stránkách využívají stránky technologii cookies. Cookies jsou data, která se ukládají přímo v technickém zařízení, ze kterého jsou tyto stránky prohlíženy.
 • Osobní údaje dále zaznamenává poskytovatel internetové konektivity a poskytovatel hostingových služeb tohoto serveru. Tyto údaje zaznamenává na svou vlastní zodpovědnost, je vázán předpisy o důvěrnosti. Údaje o návštěvnících tohoto serveru smí zpřístupnit pouze a jenom v případě, že mu to ukládá zákon a pouze v rozsahu, který zákon ukládá.
 • Ke zpracování a archivaci osobních údajů dále dochází při vytvoření objednávky zboží. Vytvořením objednávky souhlasíte se zpracováním osobních údajů tak, jak je charakterizováno v dokumentu Obchodní podmínky, článku 9. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení
 • V případě změn zásad ochrany osobních údajů budou změny uvedeny v dokumentu Obchodní podmínky.
 • 10. Doručování

  1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.
  2. Zpráva je doručena:
   • v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,
   • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,
   • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,
   • v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

  11. Záverečná ustanovení

  1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
  2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.
  3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
  4. Případné spory mezi prodávajícím a kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možno nalézt zde: https://www.coi.cz/informace-o-adr/ .
  5. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
  6. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Petit Lulu s.r.o., Ladova 199/20, 466 05 Jablonec nad Nisou, adresa elektronické pošty info@wamu.cz, telefon +420 776 223 695.

  V Jablonci nad Nisou dne 1.6.2022

  Na vašem soukromí nám záleží
  Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
  Povolit všePodrobné nastavení